Työssäoppimisen aikaisen raportin laatiminen


Jokainen opiskelija kirjoittaa työssäoppisen aikaisista tapahtumista ja opituista asioista raportin.

Raportin tulokset esitellään kaikille koulutukseen osallistuville työssäoppimisjakson päätyttyä ensimmäisessä yhteisessä kokoontumisessa.