Ohjelmistorobotiikka-asiantuntija (RPA-osaaja) -koulutus

Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat tutustua ohjelmistorobotiikkaan ja oppia yritysten kokonaisvaltainen prosessien automatisointi. Saat sekä näkemyksen kansainvälisestä yritystoiminnasta että opit automatisoimaan käytännössä erilaisia prosesseja. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja

Kurssin yleisestä organisoinnista ja aikataulusta

Opetusta on oletusarvoisesti klo 8.30 tai 9.00 - 15.45. Paikkana (kotiluokkana) toimii aluksi D334 (nk. Relaamo)

Arviointi

Koulutuksen aikaisia suorituksia ei arvioida, mutta tehdyt työtunnit ja opitut asiat kirjataan erilliseen oppimispäiväkirjaan. Koulutuksen lopussa on arviointikeskustelu, jonka johtopäätökset viedään ARVI-järjestelmään TE-palvelujen hyödynnettäväksi.

Aiheet ja kestot v. 2020

Aloitusjakso: 9.3.-20.5. (50 pv)
Työssäoppimisjakso: 25.5.-14.8. (60 pv) Päätösjakso: 17.-31.8. (10 pv)

 1. Orientaatioviikko (9.-13.3., D405/paikka vaihtelee päivittäin)
 1. Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla (16.-26.3., D334 => etäopetus!)
 1. Moderni ohjelmistokehitys ja -tuotanto, johdanto ohjelmistorobotiikkaan (27,.3., 3.-7.4., etäopetus!)
 1. Uravalmiudet (1.4., 18.-20.5.; Erica Svärd, Niko Kiviaho ym.)

 2. RPA-työkalut (2.4. alkaen, etäopetus; Juho Pekki, Marko Kauppinen ym.)

Tavoite: saada näkemys eri työkaluvaihtoehdoista; oppia hyödyntämään ainakin yhtä RPA-työkalua (UiPath, Robot Framework, Flow)

 1. Palveluprosessien johtaminen (14.-15.4., 24. ja 29.4. + 6.5., etänä; Erica Svärd)

Tavoite: Opiskelija hahmottaa prosessijohtamisen kokonaisuuden ja ymmärtää prosessien yhteyden strategiaan. Opiskelija tuntee prosessien mallintamisen metodeja ja työkaluj Opiskelija tuntee prosessien mittaamisen malleja ja ymmärtää tunnuslukujen merkityksen prosessien johtamisess

 1. Asiakaslähtöiset palveluprosessit (27.4. ja 4.5., D334 tai etänä; Kirsi Kemell)

Tavoite: Opiskelija sisäistää asiakasymmärryksen merkityksen ja osaa huomioida asiakaskokemuksen ja asiakaslähtöisyyden prosessisuunnitteluss* Opiskelija oppii hahmottamaan kehitys- ja muutosprosessin erilaisia vaiheita ohjelmistoautomaation käyttöönotossa.

 1. Laadunhallinta (20.-21. ja 28.4; Matti Mieskolainen)

Tavoite: tunnistaa yritysten käytössä olevia laatujärjestelmiä ja tunnistaa mihin suuntaan yritysten laatujärjestelmät kehittyvät

 1. Tietoturva (13.5; Jarkko Puistovirta)

Tavoite: ymmärtää tietoturvan merkitys automatisoidun prosessin luonnissa

 1. Työssäoppimisjakso n. 60 pv
 1. Päätösjakso (17.-31.8.)